Aplikovaná improvizace, přináší novou inspiraci pro ředitele, vedoucí a manažery pracující ve firemním, státním, školním či neziskovém sektoru. Neustále se měnící prostředí, nejistý vývoj událostí a s tím související komplexnost rozhodování, která mají výrazný dopad na firmy, jednotlivce či zákazníky, potřebují nový pohled na vedení týmů i celých organizací. Klíčem k úspěchu, v rychle se měnícím prostředí, je nelpět na fixních procesech, ale umět reagovat i v neznámé situaci s klidem a jasným směrem s využitím zdrojů a možností organizace. V AKADEMII věříme, že většinu toho, co potřebuje, již víte, my vám nabízíme metody jak vaše znalosti a dovednosti zužitkovat.

Co workshop nabízí:

Nový rozměr je veden Simonou Trávničkovou, lektorkou AKADEMIE Libchavy, a mezinárodním lektorem a facilitátorem Raymondem van Drielem. Společně manažerům ukazují, jak udržet krok se současným vývojem a maximálně využít manažerských schopností a znalostí. Jak lze konstruktivně přistupovat ke všudypřítomné změně, jak se stát flexibilnějšími a jednodušeji se adaptovat na podmínky, které nastanou. Raymondem van Driel je lektor s mnohaletými zkušenostmi, který dokáže vytvořit bezpečné prostředí pro to, aby účastníci kurzu zkoušeli nové věci. Jeho tréninků využívají firmy jako Pixar, Google, Apple nebo Microsoft. Mimo jiné, spolupracuje také s univerzitami Stanford, Harward a Maastricht.

Workshop je zaměřen na rozvoj těchto klíčových dovedností:

  •  schopnost přijímat nápady druhých a společně tvořit - týmová kreativita

  •  rozumět sám sobě, ostatním, situacím a vztahům (emoční inteligence)

  •  schopnost přizpůsobit se změnám a přijímat je jako přirozenou součást života

  • umět se zaměřit na inovace a hledání nových řešení

  • skutečné zaměření na zákazníka a na jeho potřeby

  • schopnost vnímat, co se skutečně v komunikaci děje a reagovat na to tak, že to situaci prospěje

 

Máte zájem o rozvoj jiných dovedností? Kontaktujte nás. Řekneme vám, jestli je workshop vhodný i pro vás.

 

Improvizace, hravost, spolupráce, emoční inteligence a přímá komunikace vytvářejí prostředí bezpečné pro řízení týmů s perspektivou zvládnout to, co budoucnost a 4. průmyslová revoluce přinese. Osvojení si flexibility v rozhodování a zaměření se na hledání variant řešení vytváří pozitivní podmínky pro přijetí změny jakou součásti vývoje.
 

Metody aplikované improvizace, které si během workshopu vyzkoušíte, si můžete představit jako interaktivní a hravý způsob, jak lépe spolupracovat s lidmi a získat při tom kýžený užitek. U jakékoliv interakce můžete dávat lidem prostor nebo ho brát. Můžete akceptovat jejich nápady, kombinovat je a stavět na nich. Nový rozměr vám dá nástroje k rozvoji dovedností a schopností, které vám umožní stát s lídrem ve vaší profesi.

Kontakt

Markéta Bubnová

projektová manažerka

tel.:+420 777 875 557

e-mail: bubnova@akademiesro.cz

AKADEMIE

NOVÝ ROZMĚR

je jedním z projektů

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225