Provázet vás budou Raymond van Driel a Simona Trávníčková. Vyzkoušíte si, jak metoda aplikované improvizace funguje a k čemu může být užitečná vám a vašim týmům na cestě ke výkonné a spokojené  firmě. Nový rozměr je vhodný jak pro majitele firem, ředitele nebo HR manažery firem. Workshop je v angličtině s překladem.

Improvizátorka, lektorka

Lektorka, průvodkyně vědomým podnikáním, improvizátorka, právnička. V Akademii rozvíjí metodu aplikované improvizace pro firemní prostředí. Při práci s jednotlivci a firemními týmy se zaměřuje na jejich vlastní uvědomění si toho, co je potřeba změnit skrze přímý zážitek. Mezi její nejčastější témata patří práce s chybou a využitím jejího potenciálu pro spokojený život člověka a přijímání změny jako přirozené součásti života.

Její cesta k aplikované improvizaci vedla od tvrdé struktury a pravidel (10 let práce na Nejvyšším soudě v Brně). I proto jsou její kurzy vyvážené v oblasti nastavení cíle vzdělávání (potřeba výkonu, struktury, logiky a skutečné užitečnosti pro účastníky na jedné straně) a použitých metod práce, které podporují hravost a radost z učení na straně druhé. Na svých kurzech předává účastníkům své poznání, že je možné jít životem spokojeně bez zbytečného stresu, s lehkostí a zároveň s velkou tvůrčí energií a důvěrou vstříc darům i nástrahám každodenního života.

Chcete vědět o aplikované improvizaci víc, podívejte se na projekt Akademie Impro.

mezinárodní facilitátor z Nizozemí

je kouč a lektor v oblasti leadershipu, spolupráce, kreativity a inovací. Je členem vedení mezinárodní organizace International Applied Improvisation Network, kde rozvíjí metodu aplikované improvizace pro užití v managementu i podnikání. Rozvíjení improvizačních dovedností lektoroval již na kurzech pro Pixar, Google, CERN, Apple a univerzity v Harvardu, Stanfordu, Maastrichtu.

Jeho metody a tréninky jsou založeny na kombinování hravosti a efektivitě práce. Právě hravost přináší do kolektivu otevřenost, energii a napojení členů teamu jeden na druhého.  Efektivní práce týmů má různé podoby. Nejde jen o zaměření se na řešení, ale i experimentování a zkoušení různých přístupů. Princip PLAY! vysvětluje jaké vlastnosti jsou prospěšné pro herce improvizačního divadla, ale i pro podnikatele, ředitele nebo manažera v současné rychle se měnící době. Jde především o zaměření se na přítomný okamžik, odvahu skočit do projektu, i když ne vše je naplánované respektive jasné. Také jde o ochotu přizpůsobit se podmínkám a umět na ně reagovat. Tyto nové podmínky nám zároveň dávají podmět přehodnotit projekt/myšlenku/strategii a změnit či poupravit jí podle nich. V neposlední řadě je důležitý dopad všeho zmíněného výše, který by nám měl přinést maximální výsledek. 

 
Kontakt

Markéta Bubnová

projektová manažerka

tel.:+420 777 875 557

e-mail: bubnova@akademiesro.cz

AKADEMIE

NOVÝ ROZMĚR

je jedním z projektů

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225